Welkom bij het meest veelzijdige koor van Groningen e.o.

Al meer dan dertig jaar is Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone een veelkleurig koor. De leden hebben verschillende leeftijden en verschillende kerkelijke achtergronden, maar een gezamenlijk doel: mensen op muzikale wijze in contact brengen met God. Het wordt als groot voorrecht gezien en als erg fijn ervaren dat we zo verschillend, maar erg betrokken bij elkaar zijn.
Het repertoire van Cornerstone is even gevarieerd als haar leden: van liederen uit het Liedboek voor de Kerken tot Opwekking, van moderne worship-nummers tot swingende Afrikaanse muziek, we zingen het allemaal!
Draagt u of draag jij Cornerstone een warm hart toe? Wellicht wil je dan een donatie doen. Dit kan op rek.nr. NL69 SNSB 0902 7129 26 t.n.v. Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone. We zijn blij met elke donatie!

Webdesign door: Optosite

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.