Welkom bij het zeer veelzijdige koor Cornerstone

Al meer dan dertig jaar is Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone een veelkleurig koor. De leden hebben verschillende leeftijden en verschillende kerkelijke achtergronden, maar een gezamenlijk doel: mensen op muzikale wijze in contact brengen met God. Het wordt als groot voorrecht gezien en als erg fijn ervaren dat we zo verschillend, maar erg betrokken bij elkaar zijn.
Het repertoire van Cornerstone is even gevarieerd als haar leden: van liederen uit het Liedboek voor de Kerken tot Opwekking, van moderne worship-nummers tot swingende Afrikaanse muziek, we zingen het allemaal!
HOEWEL CORNERSTONE MOMENTEEL EEN TEKORT AAN LEDEN HEEFT, EN GEEN DIRIGENT (DE MEESTE LEDEN WILLEN HET KOOR OPHEFFEN) WILLEN WE MET EEN KLEIN AANTAL LEDEN TOCH GRAAG ONZE SCHOUDERS ERONDER ZETTEN OM BOVENSTAANDE WAAR TE KUNNEN BLIJVEN MAKEN. 
WE REPETEREN MOMENTEEL OM DE WEEK MET EEN KLEIN GROEPJE MENSEN. WE HEBBEN STERK BEHOEFTE AAN: SOPRANEN!!! ZONDER SOPRANEN KAN EEN KOOR EIGENLIJK NIET BESTAAN. ALLE STEMMEN ZIJN MOMENTEEL VERTEGENWOORDIGD, BEHALVE DE SOPRAANPARTIJ.
VOEL JIJ JE GEROEPEN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN DEZE GROEP, EN NEEM JIJ HET GELOOF SERIEUS, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. WE MAKEN GRAAG KENNIS MET JOU!!! OOK VOOR DE ANDERE STEMMEN IS NATUURLIJK RUIMTE.
Draagt u of draag jij Cornerstone een warm hart toe? Wellicht wil je dan een donatie doen. Dit kan op rek.nr. NL69 SNSB 0902 7129 26 t.n.v. Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone. We zijn blij met elke donatie!

Webdesign door: Optosite

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.