Welkom bij het meest veelzijdige koor van Groningen e.o.

Al dertig jaar is Interkerkelijk Gospelkoor Cornerstone een veelkleurig koor. De leden hebben verschillende leeftijden en verschillende kerkelijke achtergronden, maar een gezamenlijk doel: mensen op muzikale wijze in contact brengen met God. Het wordt als groot voorrecht gezien en als erg fijn ervaren dat we zo verschillend, maar erg betrokken bij elkaar zijn.
Het repertoire van Cornerstone is even gevarieerd als haar leden: van liederen uit het Liedboek voor de Kerken tot Opwekking, van moderne worship-nummers tot swingende Afrikaanse muziek, we zingen het allemaal!Draagt u of draag jij Cornerstone een warm hart toe? Wellicht is ‘t het overwegen waard om Vriend van Cornerstone te worden. Dat kan al voor € 5,- per jaar!

Webdesign door: Optosite